ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-12-06 17:05:00
20211206-1025
Draw result
42591
Draw time 2021-12-06 17:04:00
20211206-1024
Draw result
60551
Draw time 2021-12-06 17:03:00
20211206-1023
Draw result
69056
Draw time 2021-12-06 17:02:00
20211206-1022
Draw result
96737
Draw time 2021-12-06 17:01:00
20211206-1021
Draw result
60328
Draw time 2021-12-06 17:00:00
20211206-1020
Draw result
20252

การดำเนินการของเกมส์