ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-05-14 15:33:00
20210514-933
Draw result
97516
Draw time 2021-05-14 15:32:00
20210514-932
Draw result
03602
Draw time 2021-05-14 15:31:00
20210514-931
Draw result
50950
Draw time 2021-05-14 15:30:00
20210514-930
Draw result
20272
Draw time 2021-05-14 15:29:00
20210514-929
Draw result
27038
Draw time 2021-05-14 15:28:00
20210514-928
Draw result
16668
Draw time 2021-05-14 15:27:00
20210514-927
Draw result
01177
Draw time 2021-05-14 15:26:00
20210514-926
Draw result
08417
Draw time 2021-05-14 15:25:00
20210514-925
Draw result
58141
Draw time 2021-05-14 15:24:00
20210514-924
Draw result
50488
Draw time 2021-05-14 15:23:00
20210514-923
Draw result
71216
Draw time 2021-05-14 15:22:00
20210514-922
Draw result
12361
Draw time 2021-05-14 15:21:00
20210514-921
Draw result
64867
Draw time 2021-05-14 15:20:00
20210514-920
Draw result
06700
Draw time 2021-05-14 15:19:00
20210514-919
Draw result
22507
Draw time 2021-05-14 15:18:00
20210514-918
Draw result
86198
Draw time 2021-05-14 15:17:00
20210514-917
Draw result
16647
Draw time 2021-05-14 15:16:00
20210514-916
Draw result
76490
Draw time 2021-05-14 15:15:00
20210514-915
Draw result
53885
Draw time 2021-05-14 15:14:00
20210514-914
Draw result
93460
Draw time 2021-05-14 15:13:00
20210514-913
Draw result
53223
Draw time 2021-05-14 15:12:00
20210514-912
Draw result
72126
Draw time 2021-05-14 15:11:00
20210514-911
Draw result
53938
Draw time 2021-05-14 15:10:00
20210514-910
Draw result
95374
Draw time 2021-05-14 15:09:00
20210514-909
Draw result
91011
Draw time 2021-05-14 15:08:00
20210514-908
Draw result
06339
Draw time 2021-05-14 15:07:00
20210514-907
Draw result
10447
Draw time 2021-05-14 15:06:00
20210514-906
Draw result
05544
Draw time 2021-05-14 15:05:00
20210514-905
Draw result
34036
Draw time 2021-05-14 15:04:00
20210514-904
Draw result
47442
Draw time 2021-05-14 15:03:00
20210514-903
Draw result
91511
Draw time 2021-05-14 15:02:00
20210514-902
Draw result
03893
Draw time 2021-05-14 15:01:00
20210514-901
Draw result
84717
Draw time 2021-05-14 15:00:00
20210514-900
Draw result
52202

การดำเนินการของเกมส์