ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-05-27 11:27:00
20220527-687
Draw result
90055
Draw time 2022-05-27 11:26:00
20220527-686
Draw result
08281
Draw time 2022-05-27 11:25:00
20220527-685
Draw result
13779
Draw time 2022-05-27 11:24:00
20220527-684
Draw result
78011
Draw time 2022-05-27 11:23:00
20220527-683
Draw result
84878
Draw time 2022-05-27 11:22:00
20220527-682
Draw result
90392
Draw time 2022-05-27 11:21:00
20220527-681
Draw result
80013
Draw time 2022-05-27 11:20:00
20220527-680
Draw result
19039
Draw time 2022-05-27 11:19:00
20220527-679
Draw result
73215
Draw time 2022-05-27 11:18:00
20220527-678
Draw result
73663
Draw time 2022-05-27 11:17:00
20220527-677
Draw result
33972
Draw time 2022-05-27 11:16:00
20220527-676
Draw result
76938
Draw time 2022-05-27 11:15:00
20220527-675
Draw result
47346
Draw time 2022-05-27 11:14:00
20220527-674
Draw result
23485
Draw time 2022-05-27 11:13:00
20220527-673
Draw result
73171
Draw time 2022-05-27 11:12:00
20220527-672
Draw result
16372
Draw time 2022-05-27 11:11:00
20220527-671
Draw result
88459
Draw time 2022-05-27 11:10:00
20220527-670
Draw result
25586
Draw time 2022-05-27 11:09:00
20220527-669
Draw result
25781
Draw time 2022-05-27 11:08:00
20220527-668
Draw result
17789
Draw time 2022-05-27 11:07:00
20220527-667
Draw result
20955
Draw time 2022-05-27 11:06:00
20220527-666
Draw result
17554
Draw time 2022-05-27 11:05:00
20220527-665
Draw result
95615
Draw time 2022-05-27 11:04:00
20220527-664
Draw result
15991
Draw time 2022-05-27 11:03:00
20220527-663
Draw result
05777
Draw time 2022-05-27 11:02:00
20220527-662
Draw result
35312
Draw time 2022-05-27 11:01:00
20220527-661
Draw result
68935
Draw time 2022-05-27 11:00:00
20220527-660
Draw result
93323

การดำเนินการของเกมส์