ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-04-11 03:31:00
20210411-211
Draw result
80879
Draw time 2021-04-11 03:30:00
20210411-210
Draw result
97432
Draw time 2021-04-11 03:29:00
20210411-209
Draw result
39222
Draw time 2021-04-11 03:28:00
20210411-208
Draw result
33441
Draw time 2021-04-11 03:27:00
20210411-207
Draw result
79142
Draw time 2021-04-11 03:26:00
20210411-206
Draw result
45412
Draw time 2021-04-11 03:25:00
20210411-205
Draw result
18282
Draw time 2021-04-11 03:24:00
20210411-204
Draw result
58207
Draw time 2021-04-11 03:23:00
20210411-203
Draw result
30061
Draw time 2021-04-11 03:22:00
20210411-202
Draw result
91547
Draw time 2021-04-11 03:21:00
20210411-201
Draw result
94190
Draw time 2021-04-11 03:20:00
20210411-200
Draw result
31107
Draw time 2021-04-11 03:19:00
20210411-199
Draw result
25014
Draw time 2021-04-11 03:18:00
20210411-198
Draw result
22658
Draw time 2021-04-11 03:17:00
20210411-197
Draw result
20745
Draw time 2021-04-11 03:16:00
20210411-196
Draw result
68820
Draw time 2021-04-11 03:15:00
20210411-195
Draw result
76229
Draw time 2021-04-11 03:14:00
20210411-194
Draw result
19290
Draw time 2021-04-11 03:13:00
20210411-193
Draw result
04843
Draw time 2021-04-11 03:12:00
20210411-192
Draw result
49281
Draw time 2021-04-11 03:11:00
20210411-191
Draw result
83460
Draw time 2021-04-11 03:10:00
20210411-190
Draw result
52654
Draw time 2021-04-11 03:09:00
20210411-189
Draw result
76960
Draw time 2021-04-11 03:08:00
20210411-188
Draw result
61370
Draw time 2021-04-11 03:07:00
20210411-187
Draw result
57800
Draw time 2021-04-11 03:06:00
20210411-186
Draw result
77619
Draw time 2021-04-11 03:05:00
20210411-185
Draw result
94959
Draw time 2021-04-11 03:04:00
20210411-184
Draw result
89508
Draw time 2021-04-11 03:03:00
20210411-183
Draw result
75205
Draw time 2021-04-11 03:02:00
20210411-182
Draw result
23187
Draw time 2021-04-11 03:01:00
20210411-181
Draw result
82577
Draw time 2021-04-11 03:00:00
20210411-180
Draw result
61037

การดำเนินการของเกมส์