ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-09-18 21:54:00
20210918-1314
Draw result
87280
Draw time 2021-09-18 21:53:00
20210918-1313
Draw result
05458
Draw time 2021-09-18 21:52:00
20210918-1312
Draw result
60513
Draw time 2021-09-18 21:51:00
20210918-1311
Draw result
56777
Draw time 2021-09-18 21:50:00
20210918-1310
Draw result
13234
Draw time 2021-09-18 21:49:00
20210918-1309
Draw result
17367
Draw time 2021-09-18 21:48:00
20210918-1308
Draw result
45190
Draw time 2021-09-18 21:47:00
20210918-1307
Draw result
87652
Draw time 2021-09-18 21:46:00
20210918-1306
Draw result
41329
Draw time 2021-09-18 21:45:00
20210918-1305
Draw result
14743
Draw time 2021-09-18 21:44:00
20210918-1304
Draw result
14005
Draw time 2021-09-18 21:43:00
20210918-1303
Draw result
25321
Draw time 2021-09-18 21:42:00
20210918-1302
Draw result
88297
Draw time 2021-09-18 21:41:00
20210918-1301
Draw result
46522
Draw time 2021-09-18 21:40:00
20210918-1300
Draw result
36413
Draw time 2021-09-18 21:39:00
20210918-1299
Draw result
51452
Draw time 2021-09-18 21:38:00
20210918-1298
Draw result
98727
Draw time 2021-09-18 21:37:00
20210918-1297
Draw result
66034
Draw time 2021-09-18 21:36:00
20210918-1296
Draw result
86820
Draw time 2021-09-18 21:35:00
20210918-1295
Draw result
43073
Draw time 2021-09-18 21:34:00
20210918-1294
Draw result
36888
Draw time 2021-09-18 21:33:00
20210918-1293
Draw result
94462
Draw time 2021-09-18 21:32:00
20210918-1292
Draw result
58799
Draw time 2021-09-18 21:31:00
20210918-1291
Draw result
68477
Draw time 2021-09-18 21:30:00
20210918-1290
Draw result
49523
Draw time 2021-09-18 21:29:00
20210918-1289
Draw result
88016
Draw time 2021-09-18 21:28:00
20210918-1288
Draw result
63116
Draw time 2021-09-18 21:27:00
20210918-1287
Draw result
55522
Draw time 2021-09-18 21:26:00
20210918-1286
Draw result
98736
Draw time 2021-09-18 21:25:00
20210918-1285
Draw result
85260
Draw time 2021-09-18 21:24:00
20210918-1284
Draw result
55660
Draw time 2021-09-18 21:23:00
20210918-1283
Draw result
54077
Draw time 2021-09-18 21:22:00
20210918-1282
Draw result
03655
Draw time 2021-09-18 21:21:00
20210918-1281
Draw result
29460
Draw time 2021-09-18 21:20:00
20210918-1280
Draw result
42557
Draw time 2021-09-18 21:19:00
20210918-1279
Draw result
59855
Draw time 2021-09-18 21:18:00
20210918-1278
Draw result
90469
Draw time 2021-09-18 21:17:00
20210918-1277
Draw result
40774
Draw time 2021-09-18 21:16:00
20210918-1276
Draw result
42936
Draw time 2021-09-18 21:15:00
20210918-1275
Draw result
78620
Draw time 2021-09-18 21:14:00
20210918-1274
Draw result
26870
Draw time 2021-09-18 21:13:00
20210918-1273
Draw result
87422
Draw time 2021-09-18 21:12:00
20210918-1272
Draw result
18865
Draw time 2021-09-18 21:11:00
20210918-1271
Draw result
56124
Draw time 2021-09-18 21:10:00
20210918-1270
Draw result
29421
Draw time 2021-09-18 21:09:00
20210918-1269
Draw result
51282
Draw time 2021-09-18 21:08:00
20210918-1268
Draw result
60595
Draw time 2021-09-18 21:07:00
20210918-1267
Draw result
69792
Draw time 2021-09-18 21:06:00
20210918-1266
Draw result
07065
Draw time 2021-09-18 21:05:00
20210918-1265
Draw result
96659
Draw time 2021-09-18 21:04:00
20210918-1264
Draw result
36334
Draw time 2021-09-18 21:03:00
20210918-1263
Draw result
56609
Draw time 2021-09-18 21:02:00
20210918-1262
Draw result
24698
Draw time 2021-09-18 21:01:00
20210918-1261
Draw result
41498
Draw time 2021-09-18 21:00:00
20210918-1260
Draw result
60453

การดำเนินการของเกมส์