ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-09-29 00:00:00
20220928-1440
Draw result
78914
Draw time 2022-09-29 00:33:00
20220929-33
Draw result
13359
Draw time 2022-09-29 00:32:00
20220929-32
Draw result
28385
Draw time 2022-09-29 00:31:00
20220929-31
Draw result
90458
Draw time 2022-09-29 00:30:00
20220929-30
Draw result
80533
Draw time 2022-09-29 00:29:00
20220929-29
Draw result
56127
Draw time 2022-09-29 00:28:00
20220929-28
Draw result
78388
Draw time 2022-09-29 00:27:00
20220929-27
Draw result
62640
Draw time 2022-09-29 00:26:00
20220929-26
Draw result
73842
Draw time 2022-09-29 00:25:00
20220929-25
Draw result
01442
Draw time 2022-09-29 00:24:00
20220929-24
Draw result
89723
Draw time 2022-09-29 00:23:00
20220929-23
Draw result
80737
Draw time 2022-09-29 00:22:00
20220929-22
Draw result
50962
Draw time 2022-09-29 00:21:00
20220929-21
Draw result
44715
Draw time 2022-09-29 00:20:00
20220929-20
Draw result
54129
Draw time 2022-09-29 00:19:00
20220929-19
Draw result
80036
Draw time 2022-09-29 00:18:00
20220929-18
Draw result
18720
Draw time 2022-09-29 00:17:00
20220929-17
Draw result
28666
Draw time 2022-09-29 00:16:00
20220929-16
Draw result
38430
Draw time 2022-09-29 00:15:00
20220929-15
Draw result
31735
Draw time 2022-09-29 00:14:00
20220929-14
Draw result
27675
Draw time 2022-09-29 00:13:00
20220929-13
Draw result
82540
Draw time 2022-09-29 00:12:00
20220929-12
Draw result
20789
Draw time 2022-09-29 00:11:00
20220929-11
Draw result
51076
Draw time 2022-09-29 00:10:00
20220929-10
Draw result
20111
Draw time 2022-09-29 00:09:00
20220929-9
Draw result
98515
Draw time 2022-09-29 00:08:00
20220929-8
Draw result
79278
Draw time 2022-09-29 00:07:00
20220929-7
Draw result
93645
Draw time 2022-09-29 00:06:00
20220929-6
Draw result
45889
Draw time 2022-09-29 00:05:00
20220929-5
Draw result
59618
Draw time 2022-09-29 00:04:00
20220929-4
Draw result
92134
Draw time 2022-09-29 00:03:00
20220929-3
Draw result
63666
Draw time 2022-09-29 00:02:00
20220929-2
Draw result
08275
Draw time 2022-09-29 00:01:00
20220929-1
Draw result
48893

การดำเนินการของเกมส์