ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-02-26 06:13:00
20210226-373
Draw result
59178
Draw time 2021-02-26 06:12:00
20210226-372
Draw result
30071
Draw time 2021-02-26 06:11:00
20210226-371
Draw result
94773
Draw time 2021-02-26 06:10:00
20210226-370
Draw result
94024
Draw time 2021-02-26 06:09:00
20210226-369
Draw result
60856
Draw time 2021-02-26 06:08:00
20210226-368
Draw result
35035
Draw time 2021-02-26 06:07:00
20210226-367
Draw result
33297
Draw time 2021-02-26 06:06:00
20210226-366
Draw result
62699
Draw time 2021-02-26 06:05:00
20210226-365
Draw result
54504
Draw time 2021-02-26 06:04:00
20210226-364
Draw result
86350
Draw time 2021-02-26 06:03:00
20210226-363
Draw result
39395
Draw time 2021-02-26 06:02:00
20210226-362
Draw result
53147
Draw time 2021-02-26 06:01:00
20210226-361
Draw result
25627
Draw time 2021-02-26 06:00:00
20210226-360
Draw result
86310

การดำเนินการของเกมส์