ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-01-23 09:36:00
20210123-576
Draw result
82976
Draw time 2021-01-23 09:35:00
20210123-575
Draw result
81919
Draw time 2021-01-23 09:34:00
20210123-574
Draw result
61288
Draw time 2021-01-23 09:33:00
20210123-573
Draw result
50813
Draw time 2021-01-23 09:32:00
20210123-572
Draw result
26695
Draw time 2021-01-23 09:31:00
20210123-571
Draw result
81468
Draw time 2021-01-23 09:30:00
20210123-570
Draw result
11044
Draw time 2021-01-23 09:29:00
20210123-569
Draw result
36582
Draw time 2021-01-23 09:28:00
20210123-568
Draw result
91190
Draw time 2021-01-23 09:27:00
20210123-567
Draw result
78426
Draw time 2021-01-23 09:26:00
20210123-566
Draw result
02483
Draw time 2021-01-23 09:25:00
20210123-565
Draw result
31944
Draw time 2021-01-23 09:24:00
20210123-564
Draw result
75066
Draw time 2021-01-23 09:23:00
20210123-563
Draw result
58235
Draw time 2021-01-23 09:22:00
20210123-562
Draw result
27925
Draw time 2021-01-23 09:21:00
20210123-561
Draw result
73364
Draw time 2021-01-23 09:20:00
20210123-560
Draw result
96953
Draw time 2021-01-23 09:19:00
20210123-559
Draw result
89874
Draw time 2021-01-23 09:18:00
20210123-558
Draw result
62178
Draw time 2021-01-23 09:17:00
20210123-557
Draw result
19872
Draw time 2021-01-23 09:16:00
20210123-556
Draw result
51023
Draw time 2021-01-23 09:15:00
20210123-555
Draw result
52334
Draw time 2021-01-23 09:14:00
20210123-554
Draw result
06350
Draw time 2021-01-23 09:13:00
20210123-553
Draw result
38346
Draw time 2021-01-23 09:12:00
20210123-552
Draw result
49877
Draw time 2021-01-23 09:11:00
20210123-551
Draw result
97446
Draw time 2021-01-23 09:10:00
20210123-550
Draw result
50435
Draw time 2021-01-23 09:09:00
20210123-549
Draw result
28322
Draw time 2021-01-23 09:08:00
20210123-548
Draw result
31926
Draw time 2021-01-23 09:07:00
20210123-547
Draw result
27228
Draw time 2021-01-23 09:06:00
20210123-546
Draw result
60241
Draw time 2021-01-23 09:05:00
20210123-545
Draw result
80456
Draw time 2021-01-23 09:04:00
20210123-544
Draw result
38476
Draw time 2021-01-23 09:03:00
20210123-543
Draw result
51375
Draw time 2021-01-23 09:02:00
20210123-542
Draw result
59873
Draw time 2021-01-23 09:01:00
20210123-541
Draw result
22459
Draw time 2021-01-23 09:00:00
20210123-540
Draw result
28583

การดำเนินการของเกมส์