ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-10-19 20:21:00
20211019-1221
Draw result
76789
Draw time 2021-10-19 20:20:00
20211019-1220
Draw result
21500
Draw time 2021-10-19 20:19:00
20211019-1219
Draw result
30815
Draw time 2021-10-19 20:18:00
20211019-1218
Draw result
56520
Draw time 2021-10-19 20:17:00
20211019-1217
Draw result
18393
Draw time 2021-10-19 20:16:00
20211019-1216
Draw result
48882
Draw time 2021-10-19 20:15:00
20211019-1215
Draw result
00579
Draw time 2021-10-19 20:14:00
20211019-1214
Draw result
06857
Draw time 2021-10-19 20:13:00
20211019-1213
Draw result
43541
Draw time 2021-10-19 20:12:00
20211019-1212
Draw result
37836
Draw time 2021-10-19 20:11:00
20211019-1211
Draw result
08965
Draw time 2021-10-19 20:10:00
20211019-1210
Draw result
56232
Draw time 2021-10-19 20:09:00
20211019-1209
Draw result
81835
Draw time 2021-10-19 20:08:00
20211019-1208
Draw result
71021
Draw time 2021-10-19 20:07:00
20211019-1207
Draw result
76440
Draw time 2021-10-19 20:06:00
20211019-1206
Draw result
56657
Draw time 2021-10-19 20:05:00
20211019-1205
Draw result
69976
Draw time 2021-10-19 20:04:00
20211019-1204
Draw result
79597
Draw time 2021-10-19 20:03:00
20211019-1203
Draw result
32721
Draw time 2021-10-19 20:02:00
20211019-1202
Draw result
76009
Draw time 2021-10-19 20:01:00
20211019-1201
Draw result
20328
Draw time 2021-10-19 20:00:00
20211019-1200
Draw result
68778

การดำเนินการของเกมส์