ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-01-23 01:52:00
20220123-112
Draw result
115187
Draw time 2022-01-23 01:51:00
20220123-111
Draw result
116532
Draw time 2022-01-23 01:50:00
20220123-110
Draw result
2591011
Draw time 2022-01-23 01:49:00
20220123-109
Draw result
911132
Draw time 2022-01-23 01:48:00
20220123-108
Draw result
511386
Draw time 2022-01-23 01:47:00
20220123-107
Draw result
415311
Draw time 2022-01-23 01:46:00
20220123-106
Draw result
417116
Draw time 2022-01-23 01:45:00
20220123-105
Draw result
175611
Draw time 2022-01-23 01:44:00
20220123-104
Draw result
117156
Draw time 2022-01-23 01:43:00
20220123-103
Draw result
34691
Draw time 2022-01-23 01:42:00
20220123-102
Draw result
62849
Draw time 2022-01-23 01:41:00
20220123-101
Draw result
981063
Draw time 2022-01-23 01:40:00
20220123-100
Draw result
485106
Draw time 2022-01-23 01:39:00
20220123-99
Draw result
419118
Draw time 2022-01-23 01:38:00
20220123-98
Draw result
142107
Draw time 2022-01-23 01:37:00
20220123-97
Draw result
1210611
Draw time 2022-01-23 01:36:00
20220123-96
Draw result
561119
Draw time 2022-01-23 01:35:00
20220123-95
Draw result
319108
Draw time 2022-01-23 01:34:00
20220123-94
Draw result
93156
Draw time 2022-01-23 01:33:00
20220123-93
Draw result
93527
Draw time 2022-01-23 01:32:00
20220123-92
Draw result
746118
Draw time 2022-01-23 01:31:00
20220123-91
Draw result
1114310
Draw time 2022-01-23 01:30:00
20220123-90
Draw result
8101711
Draw time 2022-01-23 01:29:00
20220123-89
Draw result
29634
Draw time 2022-01-23 01:28:00
20220123-88
Draw result
65914
Draw time 2022-01-23 01:27:00
20220123-87
Draw result
103428
Draw time 2022-01-23 01:26:00
20220123-86
Draw result
111234
Draw time 2022-01-23 01:25:00
20220123-85
Draw result
268411
Draw time 2022-01-23 01:24:00
20220123-84
Draw result
58126
Draw time 2022-01-23 01:23:00
20220123-83
Draw result
104675
Draw time 2022-01-23 01:22:00
20220123-82
Draw result
958311
Draw time 2022-01-23 01:21:00
20220123-81
Draw result
112184
Draw time 2022-01-23 01:20:00
20220123-80
Draw result
57468
Draw time 2022-01-23 01:19:00
20220123-79
Draw result
261031
Draw time 2022-01-23 01:18:00
20220123-78
Draw result
115162
Draw time 2022-01-23 01:17:00
20220123-77
Draw result
169711
Draw time 2022-01-23 01:16:00
20220123-76
Draw result
69248
Draw time 2022-01-23 01:15:00
20220123-75
Draw result
531027
Draw time 2022-01-23 01:14:00
20220123-74
Draw result
537109
Draw time 2022-01-23 01:13:00
20220123-73
Draw result
391511
Draw time 2022-01-23 01:12:00
20220123-72
Draw result
851196
Draw time 2022-01-23 01:11:00
20220123-71
Draw result
101534
Draw time 2022-01-23 01:10:00
20220123-70
Draw result
16947
Draw time 2022-01-23 01:09:00
20220123-69
Draw result
786910
Draw time 2022-01-23 01:08:00
20220123-68
Draw result
9101156
Draw time 2022-01-23 01:07:00
20220123-67
Draw result
102561
Draw time 2022-01-23 01:06:00
20220123-66
Draw result
910216
Draw time 2022-01-23 01:05:00
20220123-65
Draw result
1161054
Draw time 2022-01-23 01:04:00
20220123-64
Draw result
641038
Draw time 2022-01-23 01:03:00
20220123-63
Draw result
321048
Draw time 2022-01-23 01:02:00
20220123-62
Draw result
110873
Draw time 2022-01-23 01:01:00
20220123-61
Draw result
78241
Draw time 2022-01-23 01:00:00
20220123-60
Draw result
574910

การดำเนินการของเกมส์