ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-09-29 00:00:00
20220928-1440
Draw result
151062
Draw time 2022-09-29 00:13:00
20220929-13
Draw result
289610
Draw time 2022-09-29 00:12:00
20220929-12
Draw result
39684
Draw time 2022-09-29 00:11:00
20220929-11
Draw result
59824
Draw time 2022-09-29 00:10:00
20220929-10
Draw result
75468
Draw time 2022-09-29 00:09:00
20220929-9
Draw result
83124
Draw time 2022-09-29 00:08:00
20220929-8
Draw result
21483
Draw time 2022-09-29 00:07:00
20220929-7
Draw result
211856
Draw time 2022-09-29 00:06:00
20220929-6
Draw result
1071115
Draw time 2022-09-29 00:05:00
20220929-5
Draw result
86743
Draw time 2022-09-29 00:04:00
20220929-4
Draw result
113516
Draw time 2022-09-29 00:03:00
20220929-3
Draw result
24159
Draw time 2022-09-29 00:02:00
20220929-2
Draw result
517104
Draw time 2022-09-29 00:01:00
20220929-1
Draw result
107146

การดำเนินการของเกมส์