ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-01-23 09:18:00
20210123-558
Draw result
2104117
Draw time 2021-01-23 09:17:00
20210123-557
Draw result
611258
Draw time 2021-01-23 09:16:00
20210123-556
Draw result
918610
Draw time 2021-01-23 09:15:00
20210123-555
Draw result
181037
Draw time 2021-01-23 09:14:00
20210123-554
Draw result
111479
Draw time 2021-01-23 09:13:00
20210123-553
Draw result
76254
Draw time 2021-01-23 09:12:00
20210123-552
Draw result
561910
Draw time 2021-01-23 09:11:00
20210123-551
Draw result
811195
Draw time 2021-01-23 09:10:00
20210123-550
Draw result
19572
Draw time 2021-01-23 09:09:00
20210123-549
Draw result
621109
Draw time 2021-01-23 09:08:00
20210123-548
Draw result
458710
Draw time 2021-01-23 09:07:00
20210123-547
Draw result
491118
Draw time 2021-01-23 09:06:00
20210123-546
Draw result
8411105
Draw time 2021-01-23 09:05:00
20210123-545
Draw result
1051184
Draw time 2021-01-23 09:04:00
20210123-544
Draw result
111892
Draw time 2021-01-23 09:03:00
20210123-543
Draw result
118294
Draw time 2021-01-23 09:02:00
20210123-542
Draw result
110862
Draw time 2021-01-23 09:01:00
20210123-541
Draw result
519117
Draw time 2021-01-23 09:00:00
20210123-540
Draw result
82964

การดำเนินการของเกมส์