ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-05-27 11:08:00
20220527-668
Draw result
105293
Draw time 2022-05-27 11:07:00
20220527-667
Draw result
897411
Draw time 2022-05-27 11:06:00
20220527-666
Draw result
12673
Draw time 2022-05-27 11:05:00
20220527-665
Draw result
4611105
Draw time 2022-05-27 11:04:00
20220527-664
Draw result
112891
Draw time 2022-05-27 11:03:00
20220527-663
Draw result
421098
Draw time 2022-05-27 11:02:00
20220527-662
Draw result
785211
Draw time 2022-05-27 11:01:00
20220527-661
Draw result
8107911
Draw time 2022-05-27 11:00:00
20220527-660
Draw result
371108

การดำเนินการของเกมส์