ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-09-18 21:37:00
20210918-1297
Draw result
38475
Draw time 2021-09-18 21:36:00
20210918-1296
Draw result
1094211
Draw time 2021-09-18 21:35:00
20210918-1295
Draw result
119537
Draw time 2021-09-18 21:34:00
20210918-1294
Draw result
117841
Draw time 2021-09-18 21:33:00
20210918-1293
Draw result
914118
Draw time 2021-09-18 21:32:00
20210918-1292
Draw result
897102
Draw time 2021-09-18 21:31:00
20210918-1291
Draw result
74152
Draw time 2021-09-18 21:30:00
20210918-1290
Draw result
106135
Draw time 2021-09-18 21:29:00
20210918-1289
Draw result
851107
Draw time 2021-09-18 21:28:00
20210918-1288
Draw result
6114110
Draw time 2021-09-18 21:27:00
20210918-1287
Draw result
1147101
Draw time 2021-09-18 21:26:00
20210918-1286
Draw result
958411
Draw time 2021-09-18 21:25:00
20210918-1285
Draw result
1012114
Draw time 2021-09-18 21:24:00
20210918-1284
Draw result
1021171
Draw time 2021-09-18 21:23:00
20210918-1283
Draw result
68547
Draw time 2021-09-18 21:22:00
20210918-1282
Draw result
3811107
Draw time 2021-09-18 21:21:00
20210918-1281
Draw result
871024
Draw time 2021-09-18 21:20:00
20210918-1280
Draw result
124103
Draw time 2021-09-18 21:19:00
20210918-1279
Draw result
710182
Draw time 2021-09-18 21:18:00
20210918-1278
Draw result
111253
Draw time 2021-09-18 21:17:00
20210918-1277
Draw result
93846
Draw time 2021-09-18 21:16:00
20210918-1276
Draw result
1052311
Draw time 2021-09-18 21:15:00
20210918-1275
Draw result
615112
Draw time 2021-09-18 21:14:00
20210918-1274
Draw result
1011968
Draw time 2021-09-18 21:13:00
20210918-1273
Draw result
1115210
Draw time 2021-09-18 21:12:00
20210918-1272
Draw result
2111103
Draw time 2021-09-18 21:11:00
20210918-1271
Draw result
811973
Draw time 2021-09-18 21:10:00
20210918-1270
Draw result
104268
Draw time 2021-09-18 21:09:00
20210918-1269
Draw result
45269
Draw time 2021-09-18 21:08:00
20210918-1268
Draw result
281116
Draw time 2021-09-18 21:07:00
20210918-1267
Draw result
117951
Draw time 2021-09-18 21:06:00
20210918-1266
Draw result
35687
Draw time 2021-09-18 21:05:00
20210918-1265
Draw result
21578
Draw time 2021-09-18 21:04:00
20210918-1264
Draw result
911543
Draw time 2021-09-18 21:03:00
20210918-1263
Draw result
249108
Draw time 2021-09-18 21:02:00
20210918-1262
Draw result
231196
Draw time 2021-09-18 21:01:00
20210918-1261
Draw result
2118109
Draw time 2021-09-18 21:00:00
20210918-1260
Draw result
811162

การดำเนินการของเกมส์