ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-12-06 16:46:00
20211206-1006
Draw result
1111042
Draw time 2021-12-06 16:45:00
20211206-1005
Draw result
517112
Draw time 2021-12-06 16:44:00
20211206-1004
Draw result
647310
Draw time 2021-12-06 16:43:00
20211206-1003
Draw result
8521011
Draw time 2021-12-06 16:42:00
20211206-1002
Draw result
931710
Draw time 2021-12-06 16:41:00
20211206-1001
Draw result
210843
Draw time 2021-12-06 16:40:00
20211206-1000
Draw result
610342
Draw time 2021-12-06 16:39:00
20211206-999
Draw result
36948
Draw time 2021-12-06 16:38:00
20211206-998
Draw result
1051142
Draw time 2021-12-06 16:37:00
20211206-997
Draw result
981037
Draw time 2021-12-06 16:36:00
20211206-996
Draw result
611198
Draw time 2021-12-06 16:35:00
20211206-995
Draw result
528411
Draw time 2021-12-06 16:34:00
20211206-994
Draw result
95246
Draw time 2021-12-06 16:33:00
20211206-993
Draw result
64195
Draw time 2021-12-06 16:32:00
20211206-992
Draw result
67945
Draw time 2021-12-06 16:31:00
20211206-991
Draw result
46215
Draw time 2021-12-06 16:30:00
20211206-990
Draw result
118521
Draw time 2021-12-06 16:29:00
20211206-989
Draw result
7910511
Draw time 2021-12-06 16:28:00
20211206-988
Draw result
83617
Draw time 2021-12-06 16:27:00
20211206-987
Draw result
32461
Draw time 2021-12-06 16:26:00
20211206-986
Draw result
37259
Draw time 2021-12-06 16:25:00
20211206-985
Draw result
211648
Draw time 2021-12-06 16:24:00
20211206-984
Draw result
1710311
Draw time 2021-12-06 16:23:00
20211206-983
Draw result
437211
Draw time 2021-12-06 16:22:00
20211206-982
Draw result
2106117
Draw time 2021-12-06 16:21:00
20211206-981
Draw result
124106
Draw time 2021-12-06 16:20:00
20211206-980
Draw result
19264
Draw time 2021-12-06 16:19:00
20211206-979
Draw result
584111
Draw time 2021-12-06 16:18:00
20211206-978
Draw result
911531
Draw time 2021-12-06 16:17:00
20211206-977
Draw result
811063
Draw time 2021-12-06 16:16:00
20211206-976
Draw result
325711
Draw time 2021-12-06 16:15:00
20211206-975
Draw result
621310
Draw time 2021-12-06 16:14:00
20211206-974
Draw result
78625
Draw time 2021-12-06 16:13:00
20211206-973
Draw result
7811110
Draw time 2021-12-06 16:12:00
20211206-972
Draw result
4210511
Draw time 2021-12-06 16:11:00
20211206-971
Draw result
94573
Draw time 2021-12-06 16:10:00
20211206-970
Draw result
781049
Draw time 2021-12-06 16:09:00
20211206-969
Draw result
639111
Draw time 2021-12-06 16:08:00
20211206-968
Draw result
17925
Draw time 2021-12-06 16:07:00
20211206-967
Draw result
641071
Draw time 2021-12-06 16:06:00
20211206-966
Draw result
710941
Draw time 2021-12-06 16:05:00
20211206-965
Draw result
261811
Draw time 2021-12-06 16:04:00
20211206-964
Draw result
831014
Draw time 2021-12-06 16:03:00
20211206-963
Draw result
1011159
Draw time 2021-12-06 16:02:00
20211206-962
Draw result
845102
Draw time 2021-12-06 16:01:00
20211206-961
Draw result
811045
Draw time 2021-12-06 16:00:00
20211206-960
Draw result
4610911

การดำเนินการของเกมส์