ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-02-26 05:59:00
20210226-359
Draw result
964112
Draw time 2021-02-26 05:58:00
20210226-358
Draw result
31952
Draw time 2021-02-26 05:57:00
20210226-357
Draw result
19746
Draw time 2021-02-26 05:56:00
20210226-356
Draw result
51732
Draw time 2021-02-26 05:55:00
20210226-355
Draw result
261711
Draw time 2021-02-26 05:54:00
20210226-354
Draw result
510146
Draw time 2021-02-26 05:53:00
20210226-353
Draw result
631045
Draw time 2021-02-26 05:52:00
20210226-352
Draw result
116843
Draw time 2021-02-26 05:51:00
20210226-351
Draw result
149211
Draw time 2021-02-26 05:50:00
20210226-350
Draw result
17624
Draw time 2021-02-26 05:49:00
20210226-349
Draw result
421076
Draw time 2021-02-26 05:48:00
20210226-348
Draw result
461085
Draw time 2021-02-26 05:47:00
20210226-347
Draw result
36729
Draw time 2021-02-26 05:46:00
20210226-346
Draw result
14869
Draw time 2021-02-26 05:45:00
20210226-345
Draw result
117691
Draw time 2021-02-26 05:44:00
20210226-344
Draw result
6117810
Draw time 2021-02-26 05:43:00
20210226-343
Draw result
167105
Draw time 2021-02-26 05:42:00
20210226-342
Draw result
754116
Draw time 2021-02-26 05:41:00
20210226-341
Draw result
218510
Draw time 2021-02-26 05:40:00
20210226-340
Draw result
24165
Draw time 2021-02-26 05:39:00
20210226-339
Draw result
162119
Draw time 2021-02-26 05:38:00
20210226-338
Draw result
78129
Draw time 2021-02-26 05:37:00
20210226-337
Draw result
456111
Draw time 2021-02-26 05:36:00
20210226-336
Draw result
281143
Draw time 2021-02-26 05:35:00
20210226-335
Draw result
187510
Draw time 2021-02-26 05:34:00
20210226-334
Draw result
111587
Draw time 2021-02-26 05:33:00
20210226-333
Draw result
13762
Draw time 2021-02-26 05:32:00
20210226-332
Draw result
941035
Draw time 2021-02-26 05:31:00
20210226-331
Draw result
711042
Draw time 2021-02-26 05:30:00
20210226-330
Draw result
1111065
Draw time 2021-02-26 05:29:00
20210226-329
Draw result
811074
Draw time 2021-02-26 05:28:00
20210226-328
Draw result
17598
Draw time 2021-02-26 05:27:00
20210226-327
Draw result
1011142
Draw time 2021-02-26 05:26:00
20210226-326
Draw result
89145
Draw time 2021-02-26 05:25:00
20210226-325
Draw result
58296
Draw time 2021-02-26 05:24:00
20210226-324
Draw result
61749
Draw time 2021-02-26 05:23:00
20210226-323
Draw result
111748
Draw time 2021-02-26 05:22:00
20210226-322
Draw result
79162
Draw time 2021-02-26 05:21:00
20210226-321
Draw result
311182
Draw time 2021-02-26 05:20:00
20210226-320
Draw result
111739
Draw time 2021-02-26 05:19:00
20210226-319
Draw result
111537
Draw time 2021-02-26 05:18:00
20210226-318
Draw result
131186
Draw time 2021-02-26 05:17:00
20210226-317
Draw result
1139810
Draw time 2021-02-26 05:16:00
20210226-316
Draw result
101975
Draw time 2021-02-26 05:15:00
20210226-315
Draw result
211647
Draw time 2021-02-26 05:14:00
20210226-314
Draw result
68941
Draw time 2021-02-26 05:13:00
20210226-313
Draw result
210341
Draw time 2021-02-26 05:12:00
20210226-312
Draw result
811462
Draw time 2021-02-26 05:11:00
20210226-311
Draw result
32784
Draw time 2021-02-26 05:10:00
20210226-310
Draw result
211457
Draw time 2021-02-26 05:09:00
20210226-309
Draw result
79681
Draw time 2021-02-26 05:08:00
20210226-308
Draw result
21537
Draw time 2021-02-26 05:07:00
20210226-307
Draw result
86315
Draw time 2021-02-26 05:06:00
20210226-306
Draw result
871063
Draw time 2021-02-26 05:05:00
20210226-305
Draw result
107568
Draw time 2021-02-26 05:04:00
20210226-304
Draw result
465118
Draw time 2021-02-26 05:03:00
20210226-303
Draw result
311269
Draw time 2021-02-26 05:02:00
20210226-302
Draw result
12374
Draw time 2021-02-26 05:01:00
20210226-301
Draw result
971054
Draw time 2021-02-26 05:00:00
20210226-300
Draw result
25897

การดำเนินการของเกมส์