ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-08-08 03:11:00
20220808-191
Draw result
72869
Draw time 2022-08-08 03:10:00
20220808-190
Draw result
511374
Draw time 2022-08-08 03:09:00
20220808-189
Draw result
93671
Draw time 2022-08-08 03:08:00
20220808-188
Draw result
211579
Draw time 2022-08-08 03:07:00
20220808-187
Draw result
16783
Draw time 2022-08-08 03:06:00
20220808-186
Draw result
15963
Draw time 2022-08-08 03:05:00
20220808-185
Draw result
483116
Draw time 2022-08-08 03:04:00
20220808-184
Draw result
511094
Draw time 2022-08-08 03:03:00
20220808-183
Draw result
9117102
Draw time 2022-08-08 03:02:00
20220808-182
Draw result
1013117
Draw time 2022-08-08 03:01:00
20220808-181
Draw result
511293
Draw time 2022-08-08 03:00:00
20220808-180
Draw result
112539

การดำเนินการของเกมส์