ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-09-29 00:00:00
20220928-288
Draw result
610152
Draw time 2022-09-29 00:20:00
20220929-4
Draw result
961142
Draw time 2022-09-29 00:15:00
20220929-3
Draw result
423106
Draw time 2022-09-29 00:10:00
20220929-2
Draw result
112513
Draw time 2022-09-29 00:05:00
20220929-1
Draw result
168114

การดำเนินการของเกมส์