ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-05-27 11:15:00
20220527-135
Draw result
510943
Draw time 2022-05-27 11:10:00
20220527-134
Draw result
316510
Draw time 2022-05-27 11:05:00
20220527-133
Draw result
141152
Draw time 2022-05-27 11:00:00
20220527-132
Draw result
9411610

การดำเนินการของเกมส์