ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2020-11-24 06:10:00
20201124-74
Draw result
541017
Draw time 2020-11-24 06:05:00
20201124-73
Draw result
149611
Draw time 2020-11-24 06:00:00
20201124-72
Draw result
271185

การดำเนินการของเกมส์