ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-09-18 21:45:00
20210918-261
Draw result
618210
Draw time 2021-09-18 21:40:00
20210918-260
Draw result
311185
Draw time 2021-09-18 21:35:00
20210918-259
Draw result
625108
Draw time 2021-09-18 21:30:00
20210918-258
Draw result
735106
Draw time 2021-09-18 21:25:00
20210918-257
Draw result
17328
Draw time 2021-09-18 21:20:00
20210918-256
Draw result
59376
Draw time 2021-09-18 21:15:00
20210918-255
Draw result
310829
Draw time 2021-09-18 21:10:00
20210918-254
Draw result
97314
Draw time 2021-09-18 21:05:00
20210918-253
Draw result
82759
Draw time 2021-09-18 21:00:00
20210918-252
Draw result
411859

การดำเนินการของเกมส์