ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-01-23 09:25:00
20210123-113
Draw result
328109
Draw time 2021-01-23 09:20:00
20210123-112
Draw result
713911
Draw time 2021-01-23 09:15:00
20210123-111
Draw result
710213
Draw time 2021-01-23 09:10:00
20210123-110
Draw result
56714
Draw time 2021-01-23 09:05:00
20210123-109
Draw result
6111028
Draw time 2021-01-23 09:00:00
20210123-108
Draw result
2351011

การดำเนินการของเกมส์