ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-12-06 16:50:00
20211206-202
Draw result
75184
Draw time 2021-12-06 16:45:00
20211206-201
Draw result
47952
Draw time 2021-12-06 16:40:00
20211206-200
Draw result
1251110
Draw time 2021-12-06 16:35:00
20211206-199
Draw result
74318
Draw time 2021-12-06 16:30:00
20211206-198
Draw result
811561
Draw time 2021-12-06 16:25:00
20211206-197
Draw result
6101149
Draw time 2021-12-06 16:20:00
20211206-196
Draw result
411893
Draw time 2021-12-06 16:15:00
20211206-195
Draw result
681059
Draw time 2021-12-06 16:10:00
20211206-194
Draw result
749110
Draw time 2021-12-06 16:05:00
20211206-193
Draw result
410875
Draw time 2021-12-06 16:00:00
20211206-192
Draw result
43871

การดำเนินการของเกมส์