ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-01-23 08:55:00
20210123-107
Draw result
45769
Draw time 2021-01-23 08:50:00
20210123-106
Draw result
28577
Draw time 2021-01-23 08:45:00
20210123-105
Draw result
88273
Draw time 2021-01-23 08:40:00
20210123-104
Draw result
71176
Draw time 2021-01-23 08:35:00
20210123-103
Draw result
59928
Draw time 2021-01-23 08:30:00
20210123-102
Draw result
16789
Draw time 2021-01-23 08:25:00
20210123-101
Draw result
90669
Draw time 2021-01-23 08:20:00
20210123-100
Draw result
80877
Draw time 2021-01-23 08:15:00
20210123-99
Draw result
79460
Draw time 2021-01-23 08:10:00
20210123-98
Draw result
08024
Draw time 2021-01-23 08:05:00
20210123-97
Draw result
08644
Draw time 2021-01-23 08:00:00
20210123-96
Draw result
39488

การดำเนินการของเกมส์