ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-09-18 21:15:00
20210918-255
Draw result
21389
Draw time 2021-09-18 21:10:00
20210918-254
Draw result
63963
Draw time 2021-09-18 21:05:00
20210918-253
Draw result
99599
Draw time 2021-09-18 21:00:00
20210918-252
Draw result
05836

การดำเนินการของเกมส์