ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-05-14 14:50:00
20210514-178
Draw result
26996
Draw time 2021-05-14 14:45:00
20210514-177
Draw result
47851
Draw time 2021-05-14 14:40:00
20210514-176
Draw result
97859
Draw time 2021-05-14 14:35:00
20210514-175
Draw result
20392
Draw time 2021-05-14 14:30:00
20210514-174
Draw result
11305
Draw time 2021-05-14 14:25:00
20210514-173
Draw result
15717
Draw time 2021-05-14 14:20:00
20210514-172
Draw result
84906
Draw time 2021-05-14 14:15:00
20210514-171
Draw result
72673
Draw time 2021-05-14 14:10:00
20210514-170
Draw result
29546
Draw time 2021-05-14 14:05:00
20210514-169
Draw result
92573
Draw time 2021-05-14 14:00:00
20210514-168
Draw result
34262

การดำเนินการของเกมส์