ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-12-06 16:20:00
20211206-196
Draw result
71203
Draw time 2021-12-06 16:15:00
20211206-195
Draw result
07189
Draw time 2021-12-06 16:10:00
20211206-194
Draw result
79104
Draw time 2021-12-06 16:05:00
20211206-193
Draw result
81911
Draw time 2021-12-06 16:00:00
20211206-192
Draw result
36403

การดำเนินการของเกมส์