ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-08-08 02:50:00
20220808-34
Draw result
13028
Draw time 2022-08-08 02:45:00
20220808-33
Draw result
98071
Draw time 2022-08-08 02:40:00
20220808-32
Draw result
31052
Draw time 2022-08-08 02:35:00
20220808-31
Draw result
94563
Draw time 2022-08-08 02:30:00
20220808-30
Draw result
20424
Draw time 2022-08-08 02:25:00
20220808-29
Draw result
16961
Draw time 2022-08-08 02:20:00
20220808-28
Draw result
01418
Draw time 2022-08-08 02:15:00
20220808-27
Draw result
76676
Draw time 2022-08-08 02:10:00
20220808-26
Draw result
22600
Draw time 2022-08-08 02:05:00
20220808-25
Draw result
35250
Draw time 2022-08-08 02:00:00
20220808-24
Draw result
44208

การดำเนินการของเกมส์