ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-09-28 23:45:00
20220928-285
Draw result
29712
Draw time 2022-09-28 23:40:00
20220928-284
Draw result
18036
Draw time 2022-09-28 23:35:00
20220928-283
Draw result
75667
Draw time 2022-09-28 23:30:00
20220928-282
Draw result
51634
Draw time 2022-09-28 23:25:00
20220928-281
Draw result
65324
Draw time 2022-09-28 23:20:00
20220928-280
Draw result
54693
Draw time 2022-09-28 23:15:00
20220928-279
Draw result
74768
Draw time 2022-09-28 23:10:00
20220928-278
Draw result
48295
Draw time 2022-09-28 23:05:00
20220928-277
Draw result
59465
Draw time 2022-09-28 23:00:00
20220928-276
Draw result
34744

การดำเนินการของเกมส์