ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-04-11 02:50:00
20210411-34
Draw result
58491
Draw time 2021-04-11 02:45:00
20210411-33
Draw result
24136
Draw time 2021-04-11 02:40:00
20210411-32
Draw result
57206
Draw time 2021-04-11 02:35:00
20210411-31
Draw result
73188
Draw time 2021-04-11 02:30:00
20210411-30
Draw result
45158
Draw time 2021-04-11 02:25:00
20210411-29
Draw result
25298
Draw time 2021-04-11 02:20:00
20210411-28
Draw result
89263
Draw time 2021-04-11 02:15:00
20210411-27
Draw result
26785
Draw time 2021-04-11 02:10:00
20210411-26
Draw result
26100
Draw time 2021-04-11 02:05:00
20210411-25
Draw result
23501
Draw time 2021-04-11 02:00:00
20210411-24
Draw result
77754

การดำเนินการของเกมส์