ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-10-19 19:35:00
20211019-235
Draw result
32939
Draw time 2021-10-19 19:30:00
20211019-234
Draw result
62817
Draw time 2021-10-19 19:25:00
20211019-233
Draw result
22333
Draw time 2021-10-19 19:20:00
20211019-232
Draw result
06058
Draw time 2021-10-19 19:15:00
20211019-231
Draw result
71775
Draw time 2021-10-19 19:10:00
20211019-230
Draw result
98330
Draw time 2021-10-19 19:05:00
20211019-229
Draw result
10593
Draw time 2021-10-19 19:00:00
20211019-228
Draw result
05282

การดำเนินการของเกมส์