ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-05-27 10:45:00
20220527-129
Draw result
65233
Draw time 2022-05-27 10:40:00
20220527-128
Draw result
89277
Draw time 2022-05-27 10:35:00
20220527-127
Draw result
55745
Draw time 2022-05-27 10:30:00
20220527-126
Draw result
06171
Draw time 2022-05-27 10:25:00
20220527-125
Draw result
51753
Draw time 2022-05-27 10:20:00
20220527-124
Draw result
90953
Draw time 2022-05-27 10:15:00
20220527-123
Draw result
63732
Draw time 2022-05-27 10:10:00
20220527-122
Draw result
64294
Draw time 2022-05-27 10:05:00
20220527-121
Draw result
49242
Draw time 2022-05-27 10:00:00
20220527-120
Draw result
38485

การดำเนินการของเกมส์