ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-02-26 05:40:00
20210226-68
Draw result
15381
Draw time 2021-02-26 05:35:00
20210226-67
Draw result
07367
Draw time 2021-02-26 05:30:00
20210226-66
Draw result
11740
Draw time 2021-02-26 05:25:00
20210226-65
Draw result
93850
Draw time 2021-02-26 05:20:00
20210226-64
Draw result
80994
Draw time 2021-02-26 05:15:00
20210226-63
Draw result
98145
Draw time 2021-02-26 05:10:00
20210226-62
Draw result
78635
Draw time 2021-02-26 05:05:00
20210226-61
Draw result
90735
Draw time 2021-02-26 05:00:00
20210226-60
Draw result
69194

การดำเนินการของเกมส์